Obchodní podmínky

13.02.2023
System

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztah mezi prodejcem, kterým je Libor Kupka, IČO 68317441 se sídlem Pánská 3012/4 Kravaře PSČ 74721, (dále jen "Prodejce"), a kupujícím, kterým je přirozená nebo právnická osoba (dále jen "Kupující"), při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu www.rchracka.com (dále jen "Eshop").

1.2 Tyto VOP vymezují práva a povinnosti Prodejce a Kupujícího při nákupu zboží v Eshopu.

1.3 Tyto VOP jsou k dispozici pro Kupujícího před akceptací objednávky a jsou součástí smlouvy.

2. Objednávky zboží

2.1 Kupující může objednávku zboží z Eshopu podat prostřednictvím internetového formuláře, e-mailem či telefonicky.

2.2 Prodejce je oprávněn po prohlédnutí objednávky Kupujícího zkontaktovat Kupujícího s cílem upřesnit objednávku, zejména v případě nedostupnosti zboží.

2.3 Prodejce přijímá objednávky pouze od osob, které mají v souladu s občanským zákoníkem plnou způsobilost k právním úkonům.

3. Platba a doručení zboží

3.1 Kupující se zavazuje zaplatit za objednané zboží do 7 dnů od podání objednávky, pokud není s Prodejcem dohodnuto jinak. Platba se provádí bankovním převodem nebo platební kartou prostřednictvím internetového platebního brány.

3.2 Prodejce doručuje zboží Kupujícímu po zaplacení objednaného zboží a obdržení platby na svůj účet.

3.3 Prodejce si vyhrazuje právo změnit lhůtu dodání zboží na základě dostupnosti zboží u dodavatele nebo při neočekávaných situacích a o tom Kupujícího informuje.

3.4 Po převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nebylo poškozeno během přepravy.

4. Záruka a reklamace

4.1 Záruka na zboží se řídí předpisy občanského zákoníku.

4.2 Prodejce garantuje, že zboží je při odeslání kompletní, bez chyb a ve shodě s objednanými parametry.

4.3 Reklamace se řídí předpisy občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

4.4 Kupující je povinen reklamovat zboží v co nejkratší době po zjištění závady, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí zboží.

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Prodejce zpracovává osobní údaje Kupujícího pro účely realizace objednávky, fakturace a vystavení daňového dokladu.

5.2 Prodejce zpracovává osobní údaje v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Tyto VOP jsou platné a účinné od 30. 4. 2023 a zůstávají platné do odvolání.

6.2 Prodejce si vyhrazuje právo VOP změnit a to bez předchozího upozornění Kupujícího.

6.3 Prodejce a Kupující se dohodli, že pro řešení případných sporů bude použito práva České republiky.

6.4 Tyto VOP jsou zveřejněny na internetových stránkách Eshopu a jsou platné v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.